Witaj! Zapraszamy do współpracy!

Porady i informacje

w zakresie zarządzania i administrowania | wspólnoty mieszkaniowe | właściciele prywatni

INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
AKTY PRAWNE | PORADY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA

ODPADY

Dnia 1 lutego 2014 r. w 8 dzielnicach m.st. Warszawy: Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Ursynów, Wawer, Wesoła i Wilanów wchodzi nowy system odbioru odpadów komunalnych. Mieszkańcy tych dzielnic segregują odpady na trzy pojemniki. W pozostałych 10 dzielnicach: Białołęka, Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Targówek, Ursus, Włochy, Wola oraz Żoliborz obowiązuje nadal system pomostowy odbioru odpadów komunalnych. Na stronie znajdziesz: aktualizowane na bieżąco informacje dotyczące wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dokumenty prawne określające ramy systemu, narzędzia ułatwiające złożenie deklaracji, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, przydatne porady – jak dobrze segregować, jak założyć kompostownik i wiele innych. http://czysta.um.warszawa.pl

ZEBRANIA WSPÓLNOTY

Zgodnie z Ustawą o własności lokali Zarząd (Zarządca) ma obowiązek zwołania rocznych zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. W przypadku gdy Zarząd lub Zarządca nie zwoła zebrania ogółu właścicieli w powyższym terminie, zebranie roczne może zwołać każdy z właścicieli.

Wspólnota Mieszkaniowa jest to związek wszystkich Właścicieli lokali który powstaje z mocy prawa przez wyodrębnienie prawa własności pierwszego lokalu w budynku należącym pierwotnie np. do dewelopera, gminy bądź Skarbu Państwa. Każdy członek wspólnoty ma prawo współdziałania w zarządzaniu nieruchomością wspólną i powinien raz w roku wziąć udział w zebraniu Właścicieli. Przedmiotem zebrania powinny być w szczególności uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu, ocena pracy zarządu lub zarządcy, sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium. Nadzwyczajne zebrania właścicieli mogą być także, w razie potrzeby, zwoływane przez zarząd lub zarządcę lub na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej.

Celem zebrania jest również zaplanowanie i omówienie działań w nadchodzących miesiącach i latach zarówno w zakresie remontów czy eksploatacji które mają wpływ na komfort związany z użytkowaniem nieruchomości ale również inwestycji które mogą mieć wpływ na poziom kosztów. Uczestnicząc w zebraniu mamy bezpośredni wpływ na wszystkie te sprawy mogąc wnioskować o zmianę treści uchwał lub proponować wykonanie innych czynności niż zaplanowane przez Zarząd, Zarządcę. Na zebraniu jest również okazja do wyjaśnienia wątpliwości przy bezpośrednim kontakcie z Zarządem, Zarządcą, księgową lub administracją. Należy pamiętać, że Zarząd, Zarządca nie może samodzielnie zadecydować o wielu sprawach a podejmowane uchwały są wyznacznikiem planu działania na najbliższy rok. Poprzez obecność na zebraniu mamy wpływ na to jak będą te plany wyglądały.