Witaj! Zapraszamy do współpracy!

NASZA OFERTA

PONIŻEJ ZNAJDZIECIE PEŁEN ZAKRES NASZYCH USŁUG

 • reprezentowanie Wspólnoty,
 • zapewnienie obecności Administratora (dyżury, obchód),
 • zapewnienie kontaktu telefonicznego z Administratorem (24/7),
 • nadzór licencjonowanego Zarządcy (24/7),
 • sporządzanie miesięcznych raportów,
 • osobiste dostarczanie dokumentów do Właścicieli,
 • kontrola usługodawców, dostawców i wykonawców,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • prowadzenie ewidencji lokali,
 • archiwizacja dokumentacji,
 • kontrola odczytu liczników,
 • zbieranie, sporządzanie zestawień i opiniowanie ofert,
 • przygotowywanie uchwał, umów i zleceń,
 • kontrola prawidłowości wykonania umów,
 • prowadzenie gospodarki remontowo-budowlanej,
 • przygotowywanie i realizowanie planu remontów,
 • prowadzenie procesu likwidacji szkód,
 • przygotowywanie opłat publicznoprawnych,
 • przygotowywania projektów planu gospodarczego,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • rozliczenia z Właścicielami (zaliczka eksploatacyjna i media),
 • windykacja przedsądowa (telefon, mail, wezwania do zapłaty),
 • sporządzanie i składanie sprawozdań,
 • składanie deklaracji i pism we właściwych urzędach,
 • rozliczanie Wspólnoty programem SŁONIE firmy Mieszczanin,
 • umożliwienie dostępu do kont właścicieli przez Internet
 • organizowanie imprez integracyjnych i okolicznościowych,
 • aktywne doradztwo i wsparcie merytoryczne,
 • przygotowanie, zwołanie i prowadzenie zebrań,
 • wykonanie forum Internetowego dla mieszkańców,
 • wykonanie grupy mailingowej,
 • wykonanie strony internetowej Wspólnoty,
 • informowanie Zarządu o oczekujących przelewach,
 • pozyskiwanie źródeł dofinansowania,
 • rozliczanie pożytków,
 • rozliczanie mediów,
 • bieżąca kontrola zużycia środków finansowych,
 • składanie dyspozycji przelewów,
 • Internetowy dostęp do dokumentów,
 • porady prawne,
 • pełnienie funkcji zarządu powierzonego zgodnie z art.18. UOWL
 • prowadzenie ankiet internetowych,
 • udostępnienie lokalu dla potrzeb zebrań,
 • indywidualne rachunki dla Właścicieli,
 • książeczki opłat,
 • i inne.
 • Doradztwo oraz pomoc w przeprowadzeniu bezpiecznych transakcji z zakresu sprzedaży/kupna/wynajmu nieruchomości (mieszkania, apartamenty, domy, lokale usługowe, działki i grunty, hale magazynowe i produkcyjne).
 • Współpraca z Deweloperami. Wsparcie procesu sprzedaży inwestycji.
 • Pomoc w uzyskaniu dokumentów oraz dopełnieniu wszelkich formalności na podstawie stosownego pełnomocnictwa.
 • Pomoc w wycenie nieruchomości.
 • Profesjonalne przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (home staging, sesja zdjęciowa, video-prezentacja, nagrania z drona, rzuty 2D oraz 3D, opis).
 • Publikacje oferty szerokiemu gronu klientów oraz na wybranych portalach internetowych, stronie firmowej, social mediach, w branżowych grupach na FB.
 • Intensywna promocja oferty na podstawie indywidualnie dopasowanego planu marketingowego.
 • Organizacja Dni Otwartych.
 • Prezentowanie nieruchomości potencjalnym zainteresowanym.
 • Przekazanie Zamawiającym po każdej prezentacji Nieruchomości raportu zawierającego opis przebiegu prezentacji.
 • Pomoc merytoryczno-prawną, w zagadnieniach kredytowych oraz negocjacjach.
 • Zapewnienie obsługi organizacyjnej sprzedaży nieruchomości.
 • Pomoc w doborze biura architektonicznego oraz ekipy budowlanej.