Witaj! Zapraszamy do współpracy!

NASZA OFERTA

PONIŻEJ ZNAJDZIECIE PEŁEN ZAKRES NASZYCH USŁUG

 • reprezentowanie Wspólnoty,
 • zapewnienie obecności Administratora (dyżury, obchód),
 • zapewnienie kontaktu telefonicznego z Administratorem (24/7),
 • nadzór licencjonowanego Zarządcy (24/7),
 • sporządzanie miesięcznych raportów,
 • osobiste dostarczanie dokumentów do Właścicieli,
 • kontrola usługodawców, dostawców i wykonawców,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • prowadzenie ewidencji lokali,
 • archiwizacja dokumentacji,
 • kontrola odczytu liczników,
 • zbieranie, sporządzanie zestawień i opiniowanie ofert,
 • przygotowywanie uchwał, umów i zleceń,
 • kontrola prawidłowości wykonania umów,
 • prowadzenie gospodarki remontowo-budowlanej,
 • przygotowywanie i realizowanie planu remontów,
 • prowadzenie procesu likwidacji szkód,
 • przygotowywanie opłat publicznoprawnych,
 • przygotowywania projektów planu gospodarczego,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • rozliczenia z Właścicielami (zaliczka eksploatacyjna i media),
 • windykacja przedsądowa (telefon, mail, wezwania do zapłaty),
 • sporządzanie i składanie sprawozdań,
 • składanie deklaracji i pism we właściwych urzędach,
 • rozliczanie Wspólnoty programem SŁONIE firmy Mieszczanin,
 • umożliwienie dostępu do kont właścicieli przez Internet
 • organizowanie imprez integracyjnych i okolicznościowych,
 • aktywne doradztwo i wsparcie merytoryczne,
 • przygotowanie, zwołanie i prowadzenie zebrań,
 • wykonanie forum Internetowego dla mieszkańców,
 • wykonanie grupy mailingowej,
 • wykonanie strony internetowej Wspólnoty,
 • informowanie Zarządu o oczekujących przelewach,
 • pozyskiwanie źródeł dofinansowania,
 • rozliczanie pożytków,
 • rozliczanie mediów,
 • bieżąca kontrola zużycia środków finansowych,
 • składanie dyspozycji przelewów,
 • Internetowy dostęp do dokumentów,
 • porady prawne,
 • pełnienie funkcji zarządu powierzonego zgodnie z art.18. UOWL
 • prowadzenie ankiet internetowych,
 • udostępnienie lokalu dla potrzeb zebrań,
 • indywidualne rachunki dla Właścicieli,
 • książeczki opłat,
 • i inne.
 • zamiatanie i sprzątanie,
 • mycie (np. podłóg, przeszkleń, luster),
 • porządkowanie chodników,
 • porządkowanie terenów zielonych i utwardzonych,
 • opróżnianie koszy ogrodowych,
 • zbieranie śmieci z całej nieruchomości,
 • usuwanie zmywalnych zabrudzeń ze ścian,
 • ścieranie kurzy,
 • mycie garaży,
 • czyszczenie kloszy lamp,
 • mycie instalacji i urządzeń w garażu,
 • pielenie chwastów,
 • nawożenie roślin,
 • oprysk ochronny,
 • przycinanie krzewów,
 • uzupełnianie kory,
 • uzupełnianie ziemi,
 • podlewanie,
 • czyszczenie kratek ściekowych,
 • zamiatanie zewnętrznych terenów utwardzonych,
 • koszenie trawy,
 • czyszczenie opasek przy budynkach,
 • usuwanie śniegu z ciągów komunikacyjnych,
 • posypywanie piaskiem i solą oraz usuwanie lodu na ciągach komunikacyjnych,
 • i inne.
 • węzeł cieplny,
 • Instalacje c.o., c.w., z.w.,
 • kanalizacja,
 • instalacje elektryczne z osprzętem,
 • instalacja odgromowa,
 • ogólnobudowlane (malarskie, ślusarskie, stolarskie, drogowe itp.),
 • wentylacja,
 • klimatyzacja,
 • p-poż,
 • przeglądy (ogólnobudowlane, elektryczne, p-poż, kominiarskie),
 • wezwania awaryjne 24h,
 • odczyty liczników,
 • i inne.